Overheidsplannen is een dienstverlening van Reed Business die het Nederlandse bedrijfsleven informeert over voorgenomen investeringen van de overheid. In samenwerking met Reeds Business ontwikkelt Holland Tender partners jaarlijks een training over de ontwikkelingen op het gebeid van Europees aanbesteden voor haar klanten.