De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is een samenwerkingsorganisatie die voor verschillende gemeenten en waterschappen, zoals bijvoorbeeld Leiden, Wassenaar en Voorschoten, Gouda, Oegstgeest,  en het Hoogheemraadschap van het Rijnland het heffings- en invorderingsproces verzorgt. Holland Tender Partners adviseert en begeleidt BSGR bij verschillende Europese aanbestedingen.